Kalibračné služby

Vykonávame kalibráciu teplomerov a vlhkomerov .

Kalibrácia je určenie a dokumentovanie odchýlky údaja indikovaného meracím prístrojom (hodnota, ktorú odčítame na displeji teplomera , alebo na stupnici) od konvenčne pravej hodnoty meranej veličiny . Kalibrácia musí byť vykonaná s použitím etalónu, ktorého metrologická kvalita je vždy určená kalibráciou etalónom na vyššej úrovni.

Certifikát o kalibrácii

Výsledky kalibrácie sa spolu so zistenými odchýlkami zaznamenajú do certifikátu o kalibrácii .

Podľa obľúbenosti
všetky položiek na stránku

1 položiek

Strana: