Odmerné valce s certifikátom o overení


Odmerný valec je plastová alebo sklenená dutá nádoba s ryskami, ktorá je určená na odmeriavanie objemu kvapalín alebo pevných látok . Najčastejšie sa využíva v chemických laboratóriách na odmeriavanie objemov kvapalín alebo látok , ale aj v predajniach na predaj napríklad rozlievaného vína .