Kalibrácie teplomerov a vlhkomerov

Kalibrácie teplomerov a vlhkomerov

Popis

Opýtajte sa na produkt

Detaily

Akreditované kalibračné laboratórium

KALIBRA SK s.r.o. - Kalibračné laboratórium   

Kukučínova 2968 

02401 Kysucké Nové Mesto


Vykonávame kalibráciu meradiel vo vlastných laboratórnych priestoroch

so stálym vybavením a aj na mieste používania kalibrovaných meradiel u

zákazníka .  

Kalibračné laboratórium je spôsobilé vykonávať meranie v

oblasti teploty v rozsahu (- 45 až 660)°C a v oblasti relatívnej vlhkosti

vzduchu v rozsahu (10 až 95)% rh.


Sklené teplomery -40 až +360 °C

Radiačné infra teplomery  -18 až + 500 °C 

Priamoukazujúce teplomery -45 až 660 °C 

Vlhkomery relatívnej vlhkosti vzduchu  10 až 95 % rh


Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti podľa predpisu HACCP pre kuchynské prevádzky a potravinárstvo.

Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti pre lekárne , zdravotníctvo, priemysel atď.


Kalibrácia je určenie a dokumentovanie odchýlky údaja indikovaného meracím prístrojom (hodnota, ktorú odčítame na displeji teplomera , alebo na stupnici) od konvenčne pravej hodnoty meranej veličiny . Kalibrácia musí byť vykonaná s použitím etalónu, ktorého metrologická kvalita je vždy určená kalibráciou etalónom na vyššej úrovni.Výsledky kalibrácie sa spolu so zistenými odchýlkami zaznamenajú do certifikátu o kalibrácii .

Opýtajte sa na produkt