Vlhkomery s teplomerom a izbové teplomery s certifikátom o kalibrácii

Vlhkomery s teplomerom - digitálne a analógové vlhkomery s teplomerom využívané pri kontrole teploty a vlhkosti prostredia v chladných, chladených, suchých skladoch, v interiéroch a pod. Najčastejšie kalibrované body pre suchý, chladný a chladený sklad: Teplota: +2°C, +6°C, +10°C, +20°C, +30°C a Vlhkosť: 30%, 50%, 70%, 80%, 90% RV.

Nový Zákon o metrológii z 15. mája 2018 (č. 157/2018) ustanovil pre zariadenia spoločného stravovania povinnosť používať POVINNE KALIBROVANÉ MERADLÁ v skladoch potravín. Podľa Vyhlášky 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania - Chladený a mraziarenský sklad možno podľa kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradiť chladničkou a mrazničkou , ktoré musia spĺňať metrologické požiadavky rovnaké ako sklad. Na základe uvedeného je povinnosťou vybaviť každú chladničku, mrazničku, suchý a studený sklad povinne kalibrovaným meradlom. Pri vydávaní stravy a pečení ja potrebný kalibrovaný vpichový teplomer .

Podľa obľúbenosti
všetky položiek na stránku

51 položiek

Strana: