Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov

Využite služby nášho kalibračného laboratória a vyžiadajte si cenovú ponuku na vahyknapec@gmail.com


KALIBRÁCIE PREVÁDZAME : 

Kalibrácie teplomerov s vpichovou sondou 

Kalibrácie teplomerov pre chladničky a mrazničky 

Kalibrácie lekárenských teplomerov

Kalibrácie izbových teplomerv

Kalibrácie vlhkomerov a teplomerov s vlhkomerom 

Kalibrácie bezkontaktných infračervených teplomerov 


Kalibrácie teplomerov a vlhkomerov pre kuchyne , lekárne , laboratóriá ...

Pre neplatcov DPH , zľava 20 % neúčtujeme DPH ( treba uviesť v objednávke že požadujete faktúru bez DPH , inak zasielame faktúru s DPH  ).


Kalibrácia je určenie a dokumentovanie odchýlky údaja indikovaného meracím prístrojom (hodnota, ktorú odčítame na displeji teplomera , alebo na stupnici) od konvenčne pravej hodnoty meranej veličiny . Kalibrácia musí byť vykonaná s použitím etalónu, ktorého metrologická kvalita je vždy určená kalibráciou etalónom na vyššej úrovni.


Certifikát o kalibrácii

Výsledky kalibrácie sa spolu so zistenými odchýlkami zaznamenajú do certifikátu o kalibrácii .


Prístroje môžete k nám zasielať kuriérom alebo poštou , prípadne ich môžeme nechať u Vás vyzdvihnúť kuriérom . 

Z niektorých miest zo Žilinského a Trenčianskeho kraja robíme zvoz a dovoz bezplatne. 

Podrobnosti si dohodnite na tel.čísle  0903 251 293 ,

prípadne mailom na : vahyknapec@gmail.com


Adresa pre zasielanie teplomerov :

Peter Knapec

Kukučínova 2968

02401 Kysucké Nové MestoUveďte typy teplomerov a vlhkomerov a ich počet (napr.digitálny teplomer ,kvapalinový teplomer,vlasový teplomer,kombinovaný vlhkomer s teplomerom,samostatný vlhkomer digitálny,bimetalový alebo vlasový )


Uveďte požadované kalibračné body .


Príklady kalibrácii :

Kalibračné si body si môžete zvoliť podľa potreby .

Vpichový teplomer v 3.bodoch +60 , +70 , +180 °C

Teplomer pre chladničku v 3.bodoch +2 , +6 , +10 °C

Teplomer pre mrazničku v 3.bodoch -18 , -22 , -25 °C

Teplomer pre chladničku aj mrazničku v 6.bodoch -18 , -22 -25 , +2 ,+6 , 10 °C

Vlhkomer v 3. bodoch  30 ,50 ,70 % suchý sklad

Vlhkomer v 3. bodoch  70 ,80 ,90 %  chladený sklad

Vlhkomer v 5. bodoch  30,50,70 ,80 ,90 % suchý aj chladný sklad

Vlhkomer s teplomerom v 6.bodoch 10 , 20 , 30 °C  /  30 ,50 ,70 % suchý sklad

Vlhkomer s teplomerom v 6.bodoch 2 , 6 , 10 °C  /  70 ,80 ,90 % chladený sklad

Vlhkomer s teplomerom v 10.bodoch 2,6,10,20,30 °C / 30,50,70,80,90 % suchý aj chladný sklad celý rozsah


Najčastejšie kalibrované body:

Suchý sklad

Teplota

+10°C, +20°C, +30°C

Vlhkosť

30%, 50%, 70%

Chladný sklad

Teplota

+2°C, +6°C, +10°C

Vlhkosť

70%, 80%, 90%

Chladnička

Teplota

+2°C, +6°C, +10°C

Vlhkosť

70%, 80%, 90%

Mraznička

Teplota

-25°C, -22°C, -18°C

Rozmrazovanie

Teplota

+2°C, +4°C, +6°C

Studená kuchyňa príprava pri teplote

Teplota

+2°C, +5°C, +10°C

Studená kuchyňa pečivo príprava pri teplote

Teplota

+5°C, +10°C, +15°C

Smažené pokrmy a výdaj stravy

Teplota

+60°C, +70°C, +180°C

Spracovanie mäsových pokrmov (teplota v jadre)

Teplota

+70°C, +80°C, +180°C

Podávanie hotových pokrmov (tuhé/tekuté)

Teplota

+60°C, +65°C, +70°C