Kontakty

Peter Knapec                                                         Servis :

Tel.0903 251 293                                                    Peter Knapec

Rudolfa Súľovského 11/386                                 Tel.0903 251 293

Rajecké Teplice 01313                                           Kukučínova 2968

IČO: 41078349                                                        Kysucké Nové Mesto 024 01

IČ DPH: SK1071251126                                         Areál KLF Energetika

vahyknapec@gmail.com

www.vahy-vahy.sk


IBAN: SK37 0200 0000 0017 9604 2357

IBAN: SK18 7500 0000 0040 2077 8344


Podnikateľ zapísaný Obv. úradom v Žiline pod č. 580-29798

Zodpovedný vedúci: Peter Knapec

Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 7 do 15 30 hod.

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130

e-mail: za@soi.sk