Akreditácia


Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Osvedčenie o akreditácii č. K-112 

KALIBRA SK s.r.o., Rudolfa Súľovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Kalibračné laboratórium , Kukučínova 2968 , 02401 Kysucké Nové Mesto . 

Osvedčenie o akreditácii osvedčuje spôsobilosť vykonávať kalibráciu nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017


Vykonávame kalibráciu meradiel vo vlastných laboratórnych priestoroch

so stálym vybavením a aj na mieste používania kalibrovaných meradiel u

zákazníka . 

Kalibračné laboratórium je spôsobilé vykonávať kalibrácie v

oblasti teploty v rozsahu (- 45 až 660)°C a v oblasti relatívnej vlhkosti

vzduchu v rozsahu (10 až 95)% rh.

Sklené teplomery -40 až +360 °C

Radiačné infra teplomery  -18 až + 500 °C 

Priamoukazujúce teplomery -45 až 660 °C 

Vlhkomery relatívnej vlhkosti vzduchu  10 až 95 % rh

Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti podľa predpisu HACCP pre kuchynské prevádzky a potravinárstvo

Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti pre lekárne , zdravotníctvo, priemysel atď.