Akreditácia


Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Osvedčenie o akreditácii č. K-112 

Peter Knapec - Kalibračné laboratórium , Kukučínova 2968 , 02401 Kysucké Nové Mesto . 

Osvedčenie o akreditácii osvedčuje spôsobilosť vykonávať kalibráciu nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005


Vykonávame akreditovanú aj neakreditovanú kalibráciu meradiel teploty a vlhkosti . 

V objednávke kalibrácie alebo nových kalibrovaných  teplomerov je potrebné uviesť že požadujete akreditovanú kalibráciu , inak je kalibrácia vykonaná neakreditovane .