Meteostanice

Meteorologická stanica je zariadenie merajúce rôzne meteorologické javy, určené pre širokú verejnosť. 

Hlavnou časťou meteostanice je prijímacia časť s displejom. Zobrazuje namerané a vyhodnotené údaje. Ďalšou časťou sú meracie senzory.

Meracie senzory zbierajú dáta, podľa ktorých vie predpovedať počasie. Pomocou senzoru meria napríklad atmosferický tlak. Zvýšenie väčšinou signalizuje slnečné počasie a pokles zas oblačné alebo daždivé počasie.

Takisto má senzory na meranie vlhkosti, rýchlosti a smeru vetra či množstva zrážok. Vonkajšie a vnútorné senzory a prijímače sa medzi sebou kontaktujú bezdrôtovo.

Väčšina meteostaníc vám uvádza aj čas. Tie lepšie ukazujú aj fázy Mesiaca, východ a západ Slnka. Profesionálne meteostanice ukazujú aj hodnoty UV žiarenia či solárnu radiáciu. Niektoré zas viete prepojiť aj s počítačom. Svoje dáta tak získavajú aj z internetu.


KALIBRA SK s.r.o. - Akreditované kalibračné laboratórium 


Predaj, servis, kalibrácie a overovanie meradiel 

-  váhy, teplomery, vlhkomery 


Naše laboratórium má stanovený, zavedený, dokumentovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality v rozsahu činností laboratória podľa ISO/IEC 17025:2017 a spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2015


Pre potreby HACCP a skladovanie liekov je nutná akreditovaná kalibrácia teploty a vlhkosti. 

  • Zákon o metrológii ustanovil pre zariadenia spoločného stravovania povinnosť používať POVINNE KALIBROVANÉ MERADLÁ v skladoch potravín. Podľa Vyhlášky 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania - Chladený a mraziarenský sklad možno podľa kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradiť chladničkou a mrazničkou , ktoré musia spĺňať metrologické požiadavky rovnaké ako sklad. Na základe uvedeného je povinnosťou vybaviť každú chladničku, mrazničku, suchý a studený sklad povinne kalibrovaným meradlom. Pri vydávaní stravy a pečení je potrebný kalibrovaný vpichový teplomer .