Bezkontaktné infračervené teplomery s certifikátom o kalibrácii

Infračervené teplomery - digitálne infračervené teplomery pre rýchle a bezkontaktné meranie teploty pevných povrchov. Využívané pri kontrole chladených a mrazených potravín, pri ich skladovaní a preprave. Kontrola teploty jedál pri spracovaní, úprave a výdaji.

Nový Zákon o metrológii z 15. mája 2018 (č. 157/2018) ustanovil pre zariadenia spoločného stravovania povinnosť používať POVINNE KALIBROVANÉ MERADLÁ v skladoch potravín. Podľa Vyhlášky 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania - Chladený a mraziarenský sklad možno podľa kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradiť chladničkou a mrazničkou , ktoré musia spĺňať metrologické požiadavky rovnaké ako sklad. Na základe uvedeného je povinnosťou vybaviť každú chladničku, mrazničku, suchý a studený sklad povinne kalibrovaným meradlom.

Podľa obľúbenosti
všetky položiek na stránku

13 položiek

Strana: